Container Khô 45 Feet Cao

  • Loại Sản Phẩm: Container Khô 45 Feet Cao
  • Model:
  • Container: Bằng thép qua sử dụng , chất lượng 80% cửa đóng mở dễ dàng , sàn chắc chắn, kín nước, kín sáng, xếp chồng lên nhau được
  • Chiều Dài:
  • Chiều Rộng:
  • Chiều Cao:
  • Chất Liệu:
  • LIÊN HỆ

    icon icon icon