Container khô mở cửa hông

  • Loại Sản Phẩm: Container khô mở cửa hông
  • Model: Container Khô Mở Cửa Hông Phù Hợp Chuyên Chở Các Loại Hàng Hóa Như: hàng kiện palet , máy móc,....
  • Container: Bằng thép qua sử dụng , chất lượng 80% cửa đóng mở dễ dàng , sàn chắc chắn, kín nước, kín sáng, xếp chồng lên nhau được, cửa đóng mở dễ dàng
  • Chiều Dài: 6.058 mm
  • Chiều Rộng: 2.438 mm
  • Chiều Cao: 2.591 mm
  • Chất Liệu:
  • LIÊN HỆ

    icon icon icon