Container Tank 20 Feet

  • Loại Sản Phẩm: Container Tank 20 Feet
  • Model:
  • Container: Thích hợp cho các chất độc hại như chất lỏng độc hại, ăn mòn, rất dễ cháy. Bể không nguy hiểm: Thích hợp cho các loại dầu, chất dẻo, nhựa, mủ tự nhiên hoặc tổng hợp, sữa, bia vẫn, rượu, nước khoáng.
  • Chiều Dài: 6.060
  • Chiều Rộng: 2.440
  • Chiều Cao: 2.590
  • Chất Liệu:
  • LIÊN HỆ

    icon icon icon