Contaier lạnh 48 feet

  • Loại Sản Phẩm: Container lạnh 48 feet
  • Model:
  • Container: Bằng thép đã qua sử dụng, chất lượng 80%, theo tiêu chuẩn Quốc tế, được xử lý tốt về mặt kỹ thuật để làm container lạnh.
  • Chiều Dài: 14.630m và 14.456m
  • Chiều Rộng: 2.438m và 2.330m
  • Chiều Cao: 2.896m và 2.655m
  • Chất Liệu: Khung thép, phun bọt cách nhiệt, tạo nhân tạo. Hệ thống ngắt nhiệt tự động. Làm lạnh bằng hệ thống lạnh tiêu chuẩn
  • LIÊN HỆ

    icon icon icon