Container lạnh 10 feet

  • Loại Sản Phẩm: Container lạnh 10 feet
  • Model:
  • Container: Bằng thép đã qua sử dụng, chất lượng 80%, theo tiêu chuẩn Quốc tế, được xử lý tốt về mặt kỹ thuật để làm kho lạnh.
  • Chiều Dài: 3.019 m và 2.590 m
  • Chiều Rộng: 2.438 m và 2.300 m
  • Chiều Cao: 2.591 m và 2.200 m
  • Chất Liệu: Khung thép, phun bọt cách nhiệt, tạo nhân tạo, hệ thống điện, máy lạnh theo tiêu chuẩn
  • LIÊN HỆ

    icon icon icon