Container khô 40GP

  • Loại Sản Phẩm: Container khô 40 feet
  • Model:
  • Container: Bằng thép qua sử dụng , chất lượng 80% cửa đóng mở dễ dàng , sàn chắc chắn, kín nước, kín sáng, xếp chồng lên nhau được
  • Chiều Dài: 12.192 và 11.998
  • Chiều Rộng: 2.438 và 2.330
  • Chiều Cao: 2.591 và 2.350
  • Chất Liệu:
  • LIÊN HỆ

    icon icon icon